Достопримечательности

Translate

Навукова-практычная канферэнцыя "МІНУЛАЕ І СУЧАСНАСЦЬ СВІСЛАЦКАГА КРАЮ"
5 верасня
11.00–13.00 – Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне (Свіслацкая ДШМ).
– Аб удасканаленні заканадаўства ў галіне даследавання і аховы археалагічных аб’ектаў.
– Аб выніках і значэнні археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Белавежскай пушчы ў Польшчы.
– Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў у г. Свіслачы ў 2017 г.
– Свіслацкі край на старонках газеты «Наша Ніва» (1906–1915 гг.).
– Свіслаччына ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Па старонках падпольнай газеты «Свислочская правда».
14.00–17.30 – Праца па секцыях.
Секцыя 1 (Свіслацкая ДШМ).
– Археалагічныя помнікі Свіслацкага краю і іх даследаванне ў XIX–XXI стст.
– Населеныя пункты Свіслаччыны ў кнігах Метрыкі ВКЛ.
– Вучэбна-выхаваўчы працэс у Свіслацкай кальвінскай школе ў 1560-я гг.
– Свіслач пад уладай Крышпін-Кіршэнштэйнаў. Канец XVII – пачатак XVIII ст.
– Свіслацкі край на старых картах XVIII–XX стст.
– Пячатка Свіслачы Тышкевічаў 1788 года.
– Вінцэнт і Тадэвуш Тышкевічы – уладальнікі Свіслачы.
– Положение Римско-Католической Церкви на территории Свислочского края (вторая половина XIX – начало ХХ вв.).
– Канфесійнае становішча Свіслаччыны ў другой палове ХІХ – першай трэці ХХ стагоддзя.
– Дзейнасць органаў кіравання сялянамі ў Гродзенскай губерні пасля адмены прыгоннага права (1861–1903 гг.).
– Неизвестные события восстания 1863–1864 гг. на Свислоччине: картографический аспект.
– История еврейской общины.
Секцыя 2 (гімназія № 1 імя К. Каліноўскага).
– Настаўніцкая семінарыя ў мястэчку Свіслачы (1876–1935 гг.).
– Свислочская учительская семинария в биографиях ее выпускников.
– Першая беларуская нацыянальная педагагічная ўстанова. Гісторыя ўтварэння і чыннасць Свіслацкай беларускай настаўніцкай семінарыі (1916–1918 гг.).
– Дзейнасць школьных інструктараў у Свіслацкім краі 1919–1921 гг.
– Свіслацкі край у гады польска-савецкай вайны (1919–1921 гг.).
– Некаторыя аспекты сацыяльна-эканамічнага жыцця Свіслацкага раёна ў 80-я гг. ХХ ст. 
– Развіццё музейнай справы на тэрыторыі Свіслацкага краю.
– Каравайніцы ў традыцыйным вясельным абрадзе (на прыкладзе вёскі Новы Двор Свіслацкага раёна).
– Папулярызацыя гісторыка-культурнай спадчыны Свіслацкага краю праз мабільныя электронныя рэсурсы.
– Сімволіка маёй Радзімы.
– Старинные усадьбы Свислоччины.
16 верасня
10.00 – 13.00. Наведванне аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны Свіслацкага раёна.